Referenties: Parkeerstudies

Parkeerstudies

Snowworld Landgraaf; Verkeers- en parkeerstudie Klimpark

Snowworld Landgraaf wil een klimpark naast het huidige overdekte skicentrum in Landgraaf aanleggen. Dit klimpark zal -met name tijdens de zomermaanden- een uitbreiding op de reeds aanwezige recreatieve en horeca-activiteiten in Snowworld Landgraaf vormen. Omdat het toevoegen en/of wijzigen van recreatieve functies aan het huidige pallet verkeerskundige gevolgen heeft, heeft Snowworld aan Nordinfra Advies gevraagd een analyse uit te voeren van de te verwachten effecten. Indien hier geen of onvoldoende rekening mee gehouden wordt bij de ontwikkeling van het project kunnen immers mogelijk na realisatie ongewenste effecten ontstaan zoals parkeeroverlast, verkeersonveiligheid, sluipverkeer of een slechte bereikbaarheid. Gelet op het verschil in zwaartepunten tussen de bezoekersstromen van het klimpark (zomermaanden) enerzijds en de skihal (wintermaanden) anderzijds, bleek het echter perfect mogelijk om zonder uitbreiding van de infrastructuur de extra bezoekers adequaat en veilig te kunnen opvangen. De resultaten van de uitgevoerde analyse zijn een belangrijk toetsingscriterium in het kader van de ruimtelijke planvormingsprocedure.

Gulpen; Begeleiding van de implementatie van diverse betaald-parkerenmaatregelen

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft besloten het betaald parkeren in Gulpen te herstructureren. Zo worden begin 2010 een aantal parkeerterreinen weer gratis en gaan op andere terreinen de tarieven omhoog. Ook wil de gemeente een duidelijkere parkeerbewegwijzering invoeren en het parkeervergunningsysteem verbeteren. Het gevolg is onder meer dat parkeerautomaten verplaatst of aangepast moeten worden, borden ontworpen en aangeschaft moeten worden en het parkeervergunningsysteem aangepast moet worden. Nordinfra levert ondersteuning aan de gemeente zodat de klus op tijd geklaard is.  

VADO Properties Maastricht; Parkeerstudie voor Gamma Maastricht-west  

In opdracht van VADO properties heeft Nordinfra een onderzoek uitgevoerd naar het parkeergedrag op het parkeerterrein nabij bouwmarkt Gamma. Op het terrein komt veelvuldig en langdurig oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor. De resultaten van de studie vormden de input voor het overleg met de gemeente, waarin Nordinfra een adviserende rol heeft gespeeld.