Nordinfra - wie zijn wij?

Nordine Bouchiba, verkeerskundig adviseurNordinfra is in 2008 opgericht door Nordine Bouchiba, een ervaren en breed inzetbare verkeerskundig adviseur die met name goed bekend is in Limburg en beschikt over een uitgebreid relatienetwerk dat bestaat uit verschillende overheden, andere grote en kleine adviesbureaus, infrastructuuraannemers en specialisten. Nordinfra is een verkeerskundig adviesbureau dat zich met name richt op Zuidoost Nederland en de Belgische grensstreek. Nordinfra wordt ingezet voor velerlei mobiliteits- en verkeerskundige studies van verschillende schaalniveaus. Sinds 2014 zijn twee verkeerskundig adviseurs werkzaam bij Nordinfra om daarmee in te kunnen spelen op de groeiende vraag vanuit de markt.

Mobiliteit en verkeer: een actueel onderwerp waarover veel mensen (willen) meepraten. Soms lijkt het of iedereen er verstand van heeft. Maar veel beleidskeuzes of ingrepen in de infrastructuur kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het verkeersluw maken van de ene straat kan nadelige gevolgen hebben voor de andere, het invoeren van een parkeerregime kan leiden tot ongewenst parkeren in omliggende buurten… Het zijn allemaal keuzes die bepaalde kennis en ervaring vereisen. Kennis en ervaring die u wellicht niet in huis heeft. En als u ze wel in huis heeft, heeft u misschien behoefte aan een “sparring partner”. Nordinfra is u graag hiermee van dienst en helpt u verder op weg!

Over NordinfraProducten en diensten:

  • Gemeentelijke of regionale verkeers- en mobiliteitsplannen
  • Infrastructuur: ontwerp en herinrichtingsstudies
  • Ontsluitings- en mobiliteitstudies voor (nieuwe) bedrijventerreinen, zorgcentra en recreatieterreinen
  • Parkeerstudies
  • Advisering inzake tijdelijke verkeerssituaties en omleidingsroutes
  • Detacheringen
  • Inwinning, monitoring, beheer en analyse van verkeersgegevens
  • Verkeersjuridische werkzaamheden en rechtsbijstand verkeerszaken

Waarom kiest u voor Nordinfra? Lees verder.