Nieuwsbericht

Verkeerscirculatieplan voor Schinveld

Geplaatst op: 17-02-2015, 12:18:39

Nordnfra werkt in opdracht van de gemeente Onderbanken aan een nieuw verkeerscirculatieplan (VCP) voor de kern Schinveld. Het plan wordt in samenspraak met een klankbordgroep opgesteld en zal medio 2015 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het VCP moet invulling geven aan de ambities uit het coalitieakkoord, waaronder de versterking van het centrum. Op dit moment vinden inventariserende werkzaamheden plaats, zoals het uitvoeren van verkeerstellingen op diverse locaties.

Logo onderbanken

Ga terug naar de vorige pagina.