Nieuwsbericht

Raad van State beoordeelt Buitenring

Geplaatst op: 05-10-2011, 00:14:42

Dit najaar buigt het hoogste bestuursrechtorgaan in Nederland, de Raad van State, zich over het project Buitenring Parkstad Limburg. De Raad van State verwacht circa 12 weken nodig te hebben om te komen tot een uitspraak naar aanleiding van de ruim 130 beroepschriften die zijn ingediend in het kader van dit project. Vorige maand heeft de behandeling van deze beroepschriften tijdens een zitting van acht dagen bij de Raad van State onder grote publieke belangstelling plaatsgevonden. Nordinfra Advies ondersteunt de Provincie Limburg al geruime tijd voor het thema verkeer, een van de belangrijkste thema's bij de planvorming, zowel op inhoudelijk als procesmatig vlak. Nordine Bouchiba was dan ook aanwezig bij de zitting ter ondersteuning van de landsadvocaat en voor het beantwoorden van vragen en het geven van nadere toelichtingen aan de Raad van State.

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State zal de aanleg van de Buitenring, die 26 kilometer lang is en 314 miljoen euro gaat kosten, in 2012 van start gaan. In 2015 zal men dan gebruik kunnen maken van de nieuwe ringweg. 

Voor meer informatie over de Buitenring en/of de Raad van Statezitting, klik op een van de krantenartikelen hieronder, klik op referenties (rechtsboven) of ga naar de website van de Buitenring.

Krantenartikelen:

Dagblad De Limburger, 13 september 2011

Dagblad De Limburger, 27 september 2011

Ga terug naar de vorige pagina.