Nieuwsbericht

Ondertekening contract realisatie Buitenring Parkstad Limburg

Geplaatst op: 31-03-2011, 23:17:04

Logo BPL

Gedeputeerde Bert Kersten, namens de Provincie Limburg, en Jan de Boer, directeur van MNO Vervat, hebben vanochtend het contract voor de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg ondertekend. Hiermee is de gunning van de Buitenring aan MNO definitief. Met een gunningsbedrag van € 134.799.999,00 is MNO de laagste inschrijver.  MNO is gekozen als partij uit aanvankelijk acht aannemers.  

Bij de aanleg van de Buitenring zal MNO gebruik maken van onderaannemers uit de regio. MNO start met het uitwerken van het ontwerp. Eind 2011/begin 2012 zal volgens de huidige planning met de daadwerkelijke aanleg van de weg worden begonnen. De Buitenring wordt in 2015 opengesteld voor het wegverkeer.

De Buitenring Parkstad Limburg (twee x twee rijstroken/100 km per uur) heeft tot doel de regio Parkstad veel beter bereikbaar te maken, en daarmee de economische ontwikkeling van de regio sterk te stimuleren. Bovendien wordt met de structurerende werking van de Buitenring de leefbaarheid in de woonkernen in Parkstad verbeterd. Nordinfra Advies levert sinds 2009 de verkeerskundige ondersteuning aan de Provincie Limburg voor dit project.

Ga terug naar de vorige pagina.