Nieuwsbericht

Werkgroep Amby overhandigt Verkeersplan aan wethouder

Geplaatst op: 29-09-2010, 23:25:12

Op 27 september jl. heeft een afvaardiging van de Werkgroep Verkeer voor de wijk Amby in Maastricht het Verkeersplan Amby aangeboden aan Wethouder Nuss. In de imposante collegezaal van het Maastrichtse stadhuis overhandigde de heer Erik Houben (links op de foto) namens de werkgroep het eindrapport, waaraan gedurende het afgelopen jaar hard is gewerkt.

Aanbieding eindrapport

 

Nordine Bouchiba van Nordinfra Advies heeft de inhoudelijke verkeerskundige ondersteuning van de werkgroep, die bestaat uit diverse bewoners en andere belanghebbenden uit de wijk, verzorgd en daarnaast de werkgroepvergaderingen begeleid. Nordine gaf na de overhandiging van het rapport een inhoudelijke toelichting op het rapport, dat een heldere visie op de gewenste vekeersstructuur van de wijk geeft en dit vertaalt in een tiental maatregelen die de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. De verwachting is dat het rapport binnen een tijdsbestek van enkele weken zal worden behandeld in het college van B&W.

Presentatie eindrapport Amby

Ga terug naar de vorige pagina.